SEZNAMTE SE S ETAPAMI VÝSTAVBY VAŠEHO NOVÉHO BAZÉNU DESJOYAUX

Výkopové a zemní práce

 • Výběr umístění bazénu
 • Vykopání jámy s příslušným tvarem a rozměrem
 • Strhnutí zeminy pod budoucí terasu

Montáž bazénu a betonáž

 • Pokládka základových patek a armování dna bazénu
 • Montáž konstrukce bazénu
 • Betonáž dna a stěn bazénu

Zásyp okolo bazénu

 • Zásyp mezi stěnou bazénu – hranou výkopu

Terasa okolo bazénu

 • Štěrkování a hutnění (příprava pod terasu)
 • Betonáž železobetonové desky

Pokládka dlažby a povrchové úpravy

 • Pokládka dlažby
 • Stěrkování dna bazénu
 • Příprava na napouštění

Napouštění a zprovoznění bazénu

 • Instalace lineru
 • Zprovoznění filtrační jednotky

Předání bazénového kompletu

 • Předání kompletního díla
 • Zaškolení údržby a používání bazénu

Realizace bazénu 8x4m, barva lineru písek

Realizace bazénu 6x3m, barva lineru světle modrá

Realizace bazénu 10x3m, barva lineru antracit

Realizace bazénu 5x3m, barva lineru bílá, terasa typ travertin